Press "Enter" to skip to content

O konferenci

Spoštovani
raziskovalci, izobraževalci in strokovnjaki,

vabimo vas, da sodelujete na konferenci Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi 2023, ki letos poteka že 26-ič.

Konferenca bo priložnost za predstavitev in izmenjavo najnovejših raziskav, inovativnih idej ter praktičnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja v informacijski dobi.

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan. Soorganizatorja sta Fakulteta za računalništvo in informatiko in Slovensko društvo Informatika.

Konferenca bo potekala pod okriljem multi-konference Informacijska družba 2023. Odvijala se bo v petek 13. 10. 2023 na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani.

Teme konference pokrivajo digitalno opismenjevanje od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje na naslednjih področjih:

 • IKT v izobraževanju: novi pristopi in izzivi
 • Umetna inteligenca v učno-vzgojnem procesu
 • Digitalne kompetence učiteljev in dijakov
 • Poučevanje računalniških znanosti
 • E-učenje in spletni viri za izobraževanje
 • E-varnost in zaščita podatkov v izobraževalnih institucijah
 • Vloga informacijske tehnologije pri inkluzivnem izobraževanju
 • IKT kot orodje za avtentično ocenjevanje znanja

Pomembni datumi:

 • 21. avgust 2023 – oddaja prispevkov
 • 4. september 2023 – obvestilo avtorjem z recenzijami
 • 13. september 2023 – oddaja končne, dopolnjene verzije prispevkov

Informacije
so na voljo na spletu:   http://vivid.fov.um.si
in po e-pošti: konferencaVIVID@gmail.com

Skip to content