Press "Enter" to skip to content

Oddaja prispevkov

Prispevki
Programski odbor vabi vse, ki želijo s svojimi izkušnjami in pogledi prispevati k reševanju problemov in odgovorom na vprašanja, ki jih prinaša informatizacija vzgojno-izobraževalnega procesa, da pošljejo prispevke v dolžini do 5 strani. Prispevke lahko pripravite tudi skupaj z učenci, dijaki in študenti, npr. v obliki infografik, ki jih lahko predstavite tudi kot posterje. Pripravljeni naj bodo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Datum za oddajo prispevkov je 21. avgust 2023. Avtorji naj prispevke pošljejo po e-pošti na naslov: konferencaVIVID@gmail.com

Referat mora biti izdelan v obliki po spodnji predloženi predlogi.

Prispevki bodo dvojno slepo recenzirani. Prispevki, ki bodo sprejeti, bodo predstavljeni na konferenci in objavljeni v zborniku konference, ki bo izdan v elektronski obliki.

Vabilo avtorjem – Call for Papers
Predloga za pisanje članka (SLO)
Paper Template (ENG)

Skip to content