Press "Enter" to skip to content

O konferenci

Konferenca VIVID 2021, ki letos poteka že 24. leto, je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Proučevali bomo izzive digitalizacije v procesih vzgoje in izobraževanja.

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan.

Soorganizatorja sta Fakulteta za računalništvo in informatiko in Slovensko društvo Informatika.

Konferenca bo potekala pod okriljem multi-konference Informacijska družba 2021 in bo imela značaj posvetovanja. Odvijala se bo na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani.

Teme konference:

 • Dileme in rešitve poučevanja na daljavo
 • Didaktika poučevanja na daljavo
 • Management dela na daljavo v izobraževanju
 • Priprava in uporaba e-gradiv in e-storitev
 • Digitalno opismenjevanje od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje
 • Digitalne kompetence
 • Poučevanje računalniških znanosti
 • Medijska pismenost in izobraževanje
 • Izobraževalna računalniška omrežja
 • Konceptualno učenje
 • Tehnologije znanja in umetna inteligenca v izobraževanju
 • Izobraževalni sistemi za odrasle in pedagoge
 • Izobraževalne delavnice

Pomembni datumi:

 • 17. avgust 2021 – oddaja prispevkov
 • 03. september 2021 – obvestilo avtorjem z recenzijami
 • 13. september 2021 – oddaja končne, dopolnjene verzije prispevkov

Informacije
Dodatne informacije so na voljo preko e-pošte: konferencaVIVID@gmail.com