Press "Enter" to skip to content

Zbornik 2020

Skupen zbornik multikonference IS 2020, ki zajema tudi prispevke konference VIVID 2020, je dostopen na strani is.ijs.si. (format: PDF | velikost zbornika VIVID 2019: 51,1 MB).